Tưng bừng họp báo gương mặt sân khấu điện ảnh triển vọng 2014

Ban Tổ Chức cuộc thi “ GƯƠNG MẶT SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TRIỂN VỌNG 2014” xin được cảm ơn đến Hội đồng ban giám khảo, nhà biên kịch, nhà báo, diễn viên và tất cả các thí sinh tham dự buổi họp báo Cuộc thi “GƯƠNG MẶT SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TRIỂN VỌNG 2014”  được tổ chức tại Khách sạn Sài Gòn:145 lê Thị Riêng Q1TP-HCM

Nhà Giao nhân dân- Nguyên hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh Thầy   Hà Quang Văn., Đạo diễn Thanh Thương, Đạo diễn Anh thơ, Trung tâm Áo cưới Băng Châu, Siêu Mẫu Quang Hòa, Ngai Vàng Điện Ảnh Âu Thành Cát, Ca sĩ kim diễn viên Dương Hiếu Nghĩa, Á vương Điện Ảnh Đường Vương Lạc, Á Khôi Phi Ngọc Ánh, Hoa Hậu báo chí Kim Thanh Thảo, Hoa Hậu Điện Ảnh Lã Thiên CầmVVV

Cùng trên 20 vị thông tấn truyền thông báo chí và tất cả các thí sinh. Nếu có gì sơ suất xin quý vị cảm thông và chia sẽ, để chúng tôi có thể tổ chức chương trình càng   ngày càng tốt hơn. Trưởng  BT C : Xin chân thành cảm ơn

ĐẠO DIỄN  THANH QUỲNH 24/05/2014 IMG_5300 IMG_5226 IMG_5228 IMG_5229 IMG_5231 IMG_5232 IMG_5238 IMG_5241 IMG_5242 IMG_5243 IMG_5244 IMG_5247 IMG_5257 IMG_5261 IMG_5262 IMG_5265 IMG_5277 IMG_5279 IMG_5280 IMG_5281 IMG_5284 IMG_5288 IMG_5296 IMG_5297

Ban Tổ Chức cuộc thi “ GƯƠNG MẶT SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TRIỂN VỌNG 2014” xin được cảm ơn đến Hội đồng ban giám khảo, nhà biên kịch, nhà báo, diễn viên và tất cả các thí sinh tham dự buổi họp báo Cuộc thi “GƯƠNG MẶT SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TRIỂN VỌNG 2014”  được tổ chức tại Khách sạn Sài Gòn:145 lê Thị Riêng Q1TP-HCM

Nhà Giao nhân dân- Nguyên hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh Thầy   Hà Quang Văn., Đạo diễn Thanh Thương, Đạo diễn Anh thơ, Trung tâm Áo cưới Băng Châu, Siêu Mẫu Quang Hòa, Ngai Vàng Điện Ảnh Âu Thành Cát, Ca sĩ kim diễn viên Dương Hiếu Nghĩa, Á vương Điện Ảnh Đường Vương Lạc, Á Khôi Phi Ngọc Ánh, Hoa Hậu báo chí Kim Thanh Thảo, Hoa Hậu Điện Ảnh Lã Thiên CầmVVV

Cùng trên 20 vị thông tấn truyền thông báo chí và tất cả các thí sinh. Nếu có gì sơ suất xin quý vị cảm thông và chia sẽ, để chúng tôi có thể tổ chức chương trình càng   ngày càng tốt hơn. Trưởng  BT C : Xin chân thành cảm ơn

ĐẠO DIỄN  THANH QUỲNH 24/05/2014IMG_5296

Ban Tổ Chức cuộc thi “ GƯƠNG MẶT SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TRIỂN VỌNG 2014” xin được cảm ơn đến Hội đồng ban giám khảo, nhà biên kịch, nhà báo, diễn viên và tất cả các thí sinh tham dự buổi họp báo Cuộc thi “GƯƠNG MẶT SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TRIỂN VỌNG 2014”  được tổ chức tại Khách sạn Sài Gòn:145 lê Thị Riêng Q1TP-HCM

Nhà Giao nhân dân- Nguyên hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh Thầy   Hà Quang Văn., Đạo diễn Thanh Thương, Đạo diễn Anh thơ, Trung tâm Áo cưới Băng Châu, Siêu Mẫu Quang Hòa, Ngai Vàng Điện Ảnh Âu Thành Cát, Ca sĩ kim diễn viên Dương Hiếu Nghĩa, Á vương Điện Ảnh Đường Vương Lạc, Á Khôi Phi Ngọc Ánh, Hoa Hậu báo chí Kim Thanh Thảo, Hoa Hậu Điện Ảnh Lã Thiên CầmVVV

Cùng trên 20 vị thông tấn truyền thông báo chí và tất cả các thí sinh. Nếu có gì sơ suất xin quý vị cảm thông và chia sẽ, để chúng tôi có thể tổ chức chương trình càng   ngày càng tốt hơn. Trưởng  BT C : Xin chân thành cảm ơn

ĐẠO DIỄN  THANH QUỲNH 24/05/2014

Bài viết liên quan