THÔNG BÁO CÁC THÍ SINH THI BÁN KẾT 1 vào 27/09/2015

THÔNG BÁO
lịch Thi Diễn Viên Sân Khấu Và Điện Ảnh 2015
Thi Bán Kết 1 ngày27/09/2015 nhằm ngày chù nhật đúng 8h sáng địa điễm Thông Báo sau
THÔNG BÁO 2
các thí sinh có danh sách trên wwwsieunhanviet.com Thí sinh đã được xét duyệt qua vòng loại để tiếp tục vào đêm bán kết 1 trong tuần tháng 9/2015
- các thí sinh chuẩn bị cho mình vào ngày thi :27/09/2015
-một tiễu phẩm từ 5đến 10p không có nội dung xuyên tạc và hành động đồi trị không lành mạnh >
-một clip giới thiệu vế bản thân 30 giây thể hiện cá tính hay tính cách của mỗi thí sinh
- Hình Ảnh sẽ có BTC hổ trợ hoàn toàn miển phí ,lưu ý : vào ngày 31/07/2015
BTC
-Sẻ có chuyến đi chụp hình và quay CLIP giới thiệu tính cách riêng cùa bản thân mình và tiễu phẫm 3 ngày tại Mũi Né Và Nha Trang
- Hoàn Toàn miễn phí :
- còn nếu các thí sinh nào đã có chuẩn bị cho mình mà không cần BTC hỗ trợ thí sinh phải nộp phần giới thiệu của mình cho BTC trước ngày 10/08/2015
mong thí sinh nộp đúng cam kết cho BTC nếu không tuân thủ thì xem như đã bị sai phạm và bị loại trực tiếp
BTC chúng tôi không giải quyết những gì ma thí sinh không tuân thủ lịch trình trong quá trình thi GMSKDATV2015
vẩn còn nhận hồ sơ thí hết ngày 30 tháng 7 /2015 mong các thí sinh trên mọi miền Đất Nước tham gia lh BTC 0903639109 THANH QUỲNH
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC CÔNG TY SIÊU NHÂN VIỆT ĐƠN VỊ ĐĂNG CAI

ĐẠO DIỄN THANH QUỲNH

BTC Cùng BGK năm nay Nhà Giao Nhân Dân Nguyên Hiệu Trưởng Trường Đại Học Sân Khấu Đ,A TP-HCM HÀ QUANG VĂN    Ngay Vàng Điện Ảnh 2013 ÂU THÀNH CÁT   Nam Đế Điện Ảnh 2014 SOLABI

BTC Cùng BGK năm nay Nhà Giao Nhân Dân Nguyên Hiệu Trưởng Trường Đại Học Sân Khấu Đ,A TO-HCM HÀ QUANG VĂN Ngay Vàng Điện Ảnh 2013 ÂU THÀNH CÁT Nam Đế Điện Ảnh 2014 SOLABI

BTC Cùng BGK năm nay Nhà Giao Nhân Dân Nguyên Hiệu Trưởng Trường Đại Học Sân Khấu Đ,A TO-HCM HÀ QUANG VĂN    Ngay Vàng Điện Ảnh 2013 ÂU THÀNH CÁT   Nam Đế Điện Ảnh 2014 SOLABI

BTC Cùng BGK năm nay Nhà Giao Nhân Dân Nguyên Hiệu Trưởng Trường Đại Học Sân Khấu Đ,A TO-HCM HÀ QUANG VĂN Ngay Vàng Điện Ảnh 2013 ÂU THÀNH CÁT Nam Đế Điện Ảnh 2014 SOLABI

Bài viết liên quan