NGHỆ THUẬT LÀ THẾ

Dòng đời không ai biết được cuộc sống sẽ như thế nào nếu. Giá như. Tại sao? Chúng ta không tự tin vững trãi vào vị trí. Linh cảm số phận, linh tâm một cách sống một số phận một vị trí một con người mới trong sự đam mê và tin tưởng chĩ có một thương hiệu nhất định để làm cho các bạn thành công như bao ngôi sao, diễn viên bước ra từ Công Ty Siêu Nhân Việt cũa chúng tôi.
Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng chờ đợi và đón các bạn bước vào ngạch cữa công ty để đi đến một thiên đàng nghệ thuật thứ 7 dành cho các bạn trẽ.
Mong các bạn đăng ký và liên hệ số điện thoại cũa chương trình 0903639109
Đây là thí sinh triễn vọng cũa cuộc thi GMSKĐẢTV năm 2013 – SoLaBi

NGAI VÀNG 2013             ÂU THÀNH CÁT

NGAI VÀNG 2013 ÂU THÀNH CÁT

Bài viết liên quan