Thể lệ cuộc thi

Thông tin chi tiết và thể lệ tham gia cuộc thi “Gương mặt sân khấu điện ảnh triển vọng lần II năm 2014″.

Đọc thể lệ →

Đăng ký dự thi

Đăng ký tham gia cuộc thi “Gương mặt sân khấu điện ảnh triển vọng lần II năm 2014″.

Đăng ký ngay →

Thí sinh dự thi

Danh sách thí sinh đã đăng ký tham gia cuộc thi ”Gương mặt sân khấu điện ảnh triển vọng lần II năm 2014″.

Xem danh sách →

Cơ cấu giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi ”Gương mặt sân khấu điện ảnh triển vọng lần II năm 2014″.

Read more →

Thí sinh dự thi

Thông tin cuộc thi