Đang xem " Tin tức "

Sống thật sống đúng ắt trời sẽ ban cho chúng ta. Điềm lành thôi. Ở đời mà. Thanh Quỳnh ( Kani Quỳnh ) sợ nhất kg dc sống cùng nghiệp làm nghề. Gian nam khó khăn nữa là sợ mẹ kg hài lòng bằng lòng cho Kani Quỳnh làm nghề khó khăn Kani Quỳnh đã vượt khá nhiều đau khổ Xin lỗi các bạn nhé. Thứ nhất. Các bạn gặp Kani Quỳnh. Các bạn luôn luon. Nói người khác nói xấu về Kani Quỳnh Nếu là tôi. Biết người đó lùa đảo kg uy tính kg đoàng hoàng thì các bạn đừng. Giác số phận đến cong ty chúng tôi Điều quang Trọng. Chúng tôi ghê sợ các Bạn. Miệng nói nam mô. Lòng mang rợ. Phì phà nhả khói hút cỏ. Xì ke. 1 ngày nào đó thôi chắc rằng người đối diện với các bạn sẽ nhận ra các bạn loài thú. Mà thôi. Cảm thấy kinh tởm. Sản thuốc đừng có ra đường nói nhieu. Sẽ chuốc họa cho các bạn nhe Viết. Cong cảm thấy. Sản khoái muốn đến cong vực liền. Nghi 1 ngày bủa vào cong Việt. Thoi. Cán ơn trời nghiệp cho Kani Quỳnh. Cuộc. Song hiện nay. Tuyệt vời Đang nhận hồ sơ các bạn pi nhanh tay nhanh tay. Dang ki nhe https://youtu.be/3UDnban538c

Nhậ

Xem thêm